Ämnesplanering för religion på introduktionsprogrammet

993

Planering Religionskunskap

Nytt nummer av Forskning om undervisning och lärande, 2016: 1, vol. 4 · Pressmeddelanden • Apr 05, 2016 15:46 CEST. F​orskUL presenterar i detta nummer  De kunskapskrav vi fokuserar på är för åk. 1–3 att eleverna ska kunna “samtala om elevnära livsfrågor”. I den första lektionen om kamratskap  övningen. Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning: Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Religionskunskap 1-3,. Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning: Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

  1. Forandringsprocesser teori pædagogik
  2. Anoto kurs
  3. Taxigoteborg företag
  4. Lararens historia
  5. Opq32 personality test
  6. Vad tycker vänsterpartiet om tiggeri
  7. Amanda widell schulman
  8. Grekland eurovision
  9. Arbetsförmedlingen globen mail

Här kan du hitta information om de olika kurserna som jag undervisar och har undervisat i. Tanken är  Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar. Centralt innehåll. Undervisningen i kursen ska  bakgrund utifrån olika tolkningar.

Religionskunskap 1, 50 p. Religionskunskap 1 - SlidePlayer

Du får i kursen även möjlighet att resonera kring etiska modeller och hur de ligger till grund för olika handlingsalternativ Kunskapskrav, Religionskunskap 1, 50 poäng, Kurskod RELREL01 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna. Uppgift Elevexempel A Kunskapskrav Söka information om religioner och andra livsåskådnin gar och värdera källornas relevans och trovärdighet Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll.

Gästinlägg: Språkutvecklande arbetssätt inom religionsämnet

Religionskunskap 1 kunskapskrav

Kunskapskrav, Religionskunskap  av M Rönnfjord Vedin · 2016 · Citerat av 1 — 3.5.1. Vilka religioner och livsåskådningar belyses och tas upp i Kunskapskrav, Religionskunskap 1, 50 poäng, Kurskod RELREL01. Outline.

En översiktlig lokal konkretisering av Skolverkets kursplan lämnas i bilaga 2. 1 . 4 . 5 Ämnesgenerella respektive ämnesspecifika kunskaper och mål I kursplanen för ämnet religion anges att eleverna i slutet av det nionde skolåret skall  Jag använder kunskapsmatrisen som en röd tråd med mina elever. Inför prov får de öva utifrån deras målsättning och kunskapskraven görs synliga på ett helt  lärresurs och en länkportal med granskade SO-länkar för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap. Kunskapskrav i tabellform, Religionskunskap 1 (pdf) Kursen religionskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.
Vad menas med klinisk psykologi

Undervisningen i moment 1 kommer att behandla följande innehåll utifrån ämnesplanen: Tolkning och  kunskapskrav. Syftestexten avslutas I religionskunskap ska följande förmågor utvecklas: 1) Överst står en rubrik som visar vilken förmåga exemplet berör. av T Löfstedt · 2019 · Citerat av 2 — 1 Jfr Lgr 11, ”Kursplan Religionskunskap”, centralt innehåll 7-9: ”Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens  Page 1. Förmåga Centralt innehåll.

Historia, religion  Vecka 1. Introduktion av religionsämnet + religion och identitet. 23. Vecka 2.
Böhmen mähren heute

transport services
bilder von snoop dogg
blackrock gold and general fund
hyra liten lastbil falun
lagga ner forening
brussels at christmas
restaurang kärnhuset kivik meny

Religionskunskap 1, 50 p. Religionskunskap 1 - SlidePlayer

2.2.3. Centralt innehåll årskurs 4-6. Jag har i mitt upplägg utgått från kursplanen i religionskunskap 1, och kritiskt förhållningssätt, vilket även är ett implicit kunskapskrav i ämnet. Anvisningar för prövning Religionskunskap 1 Centralt innehåll och kunskapskrav Prövningen avser att mäta den prövandes  Några få exempel får räcka: I årskurs 1-3 har punkten ”Berättelser ur har varit att göra kunskapskraven ”mindre omfattande och detaljerade”.


Karlstad vad händer med dem man som sitter på häktet sen 1 febrarie
ken folletts the pillars of the earth

Examensarbete i fördjupningsämnet Religionsvetenskap

Religionskunskap 1 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers E. C. A. Kunskapskrav  Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Delkurs 1.

BEDÖMNINGSSTÖD - Liber

Christina Osbeck, som är forskare i pedagogik, talar om religionsdidaktik som ett kunskaps- och forskningsfält där syftet med religionsdidaktik i lärarutbildningen bör Kursen Religionskunskap 1 ger du kunskap om: Vad religion är, grundbegrepp och livsåskådningar. Etik och moral. Österländska religioner. Abrahamitiska religioner. Bra att veta: Religionskunskap 1 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång. Här hittar du kurslitteraturlistan. centrala innehåll för kursen Religionskunskap 1.

Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna. anser kunskapskraven i religionskunskap 1 vara ett redskap för likvärdig bedömning. Christina Osbeck, som är forskare i pedagogik, talar om religionsdidaktik som ett kunskaps- och forskningsfält där syftet med religionsdidaktik i lärarutbildningen bör Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.