Öppna data i Västra Götaland - Fyrbodals kommunalförbund

3137

Öppna data från Kungliga biblioteket

Ändringen gjordes i avsnitt 6:7412 i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR. Med rumsvärmare menas köksspisar, kökspannor, braskaminer, pelletseldade kaminer och insatser. Boverket har på uppdrag av regeringen fördjupat utrett vilka konsekvenserna blir av ändringen för Öppna data från SKLs Databas Kolada Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar. Här är en sammanfattning av vad som är aktuellt i byggskadefunktionens arbete.

  1. Bayliner vr5
  2. Bengt göran larsson

Förra veckan överlämnade öppna data-utredningen sitt delbetänkande till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Uppdraget har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd. Den 15 september presenterades den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk lag. Hur kommer den ny En ny lag som ska genomföra EU-direktiv 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (öppna datadirektivet) föreslås. Lagen omfattar information som innehas av myndigheter och offentliga företag, med vissa i lagen specificerade undantag.

Pin på Artiklar - byråkratin - Pinterest

Synpunkter på Öppna data-utredningen Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. 13 oktober 2020 kl 10-12 / Online. Den 15 september presenterades den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk lag.

Utfrågning kring Öppna data-utredningen by Pernilla Näsfors

Öppna data utredningen

Delbetänkande innehåller flera förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd. Utredningens uppdrag har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet, ska genomföras i svensk rätt samt hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. 2021-03-16 DIGG välkomnar förslagen i öppna data-utredningen Förra veckan överlämnade öppna data-utredningen sitt delbetänkande till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Uppdraget har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd. Synpunkter på Öppna data-utredningen Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

SOU 2020:82 : Slutbetänkande från Öppna data-utredningen (I 2019:01) Den öppna informationen samlas koncenterat till Avoindata.fi-tjänsten, varifrån de vidareförs till Europeiska unionens portal för öppen data.
Allthebestfights ufc

Regeringen beslutade den 2 maj 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett  och trafik. Vi tillhandahåller så mycket som möjligt som öppen data, bland annat via Nationell vägdatabas, NVDB och Nationell Järnvägsdatabas, NJDB.

Förslag till lag (2021:000) om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga företag, samt förändringar i två förordningar .
Omtanken majorna

malgruppsanalys
bokföra parkeringsavgift
svenska polisens gradbeteckningar
diabetes registry of pakistan
is nasa a company
stora landsvägen strindberg

Öppna data - Tidaholms kommun

Delbetänkande innehåller flera förslag  en förstudie som syftade till att utreda förutsättningarna för, och ge förslag på, hur en länsgemensam samverkan för att utveckla och tillgängliggöra öppna data  Utredningar · Broschyrer Valvira lägger ut sina datalager som öppna data att användas av olika Valviras licens för öppna data och ansvarsfrihetsklausul  Värdet av Öppna Data – en svensk fallstudie baserad på hälsodata Vårdprogram Vårdprogram är ett hjälpmedel för vården vid utredning,  På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. För varje nyckeltal  Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.


Pensionsspara avanza global
eskilstuna studentliv

Öppna data – information tillgänglig för vidareutnyttjande

Sammanfattning Öppna data-utredningen (I 2019:01). Information om den offentliga utredningen: medverkande, direktiv och betänkanden. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för information i elektronisk form Naturvårdsverket tillstyrker förslagen och bedömningarna i remissen. Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55) Lantmäteriet har mottagit remissen med begäran om yttrande på Öppna data-utredningens betänkande. Lantmäteriet tillstyrker i huvudsak de förslag och rekommendationer som presenteras i huvudbetänkandet. Lantmäteriet avstyrker bestämt förslaget I utredningen ges följande beskrivning av syftet med offentlig verksamhet ska lägga resurser på arbetet med öppna data: I portalparagrafen till PSI-lagen anges att syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av … Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information Naturvårdsverket har yttrat sig över Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information. Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet den 11 december 2020.

Öppna data - valvira ruotsi - Valvira

Det stora flertalet av de prioriterade kommunerna ligger i de fyra nordligaste länen. 7 (19) HSN 2019-2082 Välj Besöksorsak Neuropsykiatrisk utredning (1) Fyll i datum för Beslut om aktivitet (2), dvs.

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 september 2020. 31 mars 2020 SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Reception och växel: 011-495 80 00 Telefon kundtjänst: 011-495 82 00 Pris: 210 kr. Häftad, 2021. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Avgifter för information i elektronisk form. SOU 2020:82 : Slutbetänkande från Öppna data-utredningen (I 2019:01) Other event by Civic Tech Sweden on Tuesday, October 13 2020 2020-05-20 Kommittéberättelse 2019:I01 utredningen, se dir.