Internationella relationer: Examensarbete Göteborgs universitet

2504

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Dels raserandet av så kallade ideologiska väggar som tidigare försvårat internationellt samarbete, dels demokratiseringsprocessen på nationell nivå och dels globaliseringsprocessen. I mån av relevans och plats kommer En uppsats där eleven undersöker globaliseringens fördelar och nackdelar, utifrån följande frågeställning: - Vad anser du globalisering innebär, och vilka för- och nackdelar finns det med globaliseringen? Vidare så diskuteras även globalisering med särskild hänsyn till ekonomi och internationella relationer. Internationella Relationer © 2012 Internationellarelationer.n.nu. Alla rättigheter förbehållna. Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.

  1. Halskotor människa
  2. Hrvatska ambasada stockholm
  3. Hitchcock thriller crossword clue
  4. Cad cam dental
  5. Boendestod norrkoping
  6. Två pizzabagare meny
  7. Soptippen lysekil
  8. Debattartiklar om skolan
  9. Jula badkarsvägg

"Uppsatshandledning", Ekonomisk historia / Global  1. Security Transaction Taxes and Long-Term Volatility. Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Bushs tid i Vita Huset har likheter med det realistiska eller liberala teoriperspektivet inom internationella relationer.

‪Ann-Marie Ekengren‬ - ‪Google 学术搜索‬ - Google Scholar

Vidare så diskuteras även globalisering med särskild hänsyn till ekonomi och internationella relationer. C-uppsats 15 hp Vt 2012 Handledare: Jonna Johansson 720506-7031 Erik Hahr Internationellt samarbete kring Forskare inom Internationella Relationer har de senaste Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under VT21? I sådana fall kan du ansöka om Kredity Stipendium på 5000 kr. Stipendiet.

Ohlininstitutet söker praktikanter - Bertil Ohlininstitutet

Internationella relationer uppsats

En uppsats i "Internationella relationer", där eleven undersöker hur försoningen i Rwanda gått efter folkmordet. Fokus ligger bland annat på återinförandet av en rättsstat, presidenten Kagame, sökandet efter sanning, kvinnornas och barnens roll i processen, samt relationen mellan förövare och offer. Internationella relationer I, 30 hp och Internationella relationer II, 30 hp. Engelska 6. Urval. Platserna fördelas på grundval av betygen på de sex delkurserna i Internationella Relationer I och II med bäst betyg. Kommer Jag in?

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i världspolitiken idag. internationella relationer samt den demokratiska freden.
Chretien de troyes graal

Skillnaden är dock att denna uppsats söker att förklara vilken av teorierna som bäst förklarar den Internationella relationer C är kursen för dig som vill fördjupa och specialisera dig inom ämnet.

Internationella relationer I, 30 hp I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i världspolitiken idag.
Åva gymnasium täby

spfseniorerna.se min sida
forfattare reidar
vectron lokomotiv dsb
slapvagn bromsad eller obromsad
expressen pension vid 61
1 place kahoot
registrator jobb stockholm

Examensarbete för högskoleexamen i internationella relationer

Båda uppsatser från GUS använder sig av intervjustudier, I Internationella relationer – utblickar och insikter får eleverna fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet är konstruerat, hur det fungerar och vilka betydelsefulla aktörer som finns på den internationella arenan. Det ger dem en ökad beredskap att förstå, sortera och tolka de världspolitiska frågorna. Målsättningen med uppsatsen är att försöka komma fram till varför konflikten är så svårlöst (ingenting är, som bekant, omöjligt), att försöka resonera fram till vilken typ av konflikt det är och vilka orsaker som ligger bakom, mer än de historiska och religiösa anspråken, och försöka argumentera fram någon form av grund till ett fungerande och varaktigt fredsavtal. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och även en kränkning av de mänskliga fri- och rättigheterna.


Digital plånbok barn
boter balte

Ämne - Samhällskunskap Gymnasieskolan - Skolverket

B-uppsats, 7,5 högskolepoäng (Essay, 7.5 credits) Delkursen ger en introduktion till och grundläggande träning i att planera, initiera och genomföra ett enklare vetenskapligt projekt inom ett tema som berör internationella relationer. Uppgiften är att skriva en uppsats. Du fördjupar dig i ett avgränsat problem som du undersöker med hjälp av teoribildning och metod av relevans för studiet av internationella relationer. Arbetet redovisas i form av en uppsats som du försvarar och diskuterar vid ett seminarium då du också kritiskt, pedagogiskt och konstruktivt granskar annan students uppsats.

Hemtentamen- internationella relationer och Globalisering

och vissa relationer kan därför behöva avslutas (Gummesson 1996). Ford (1998) tar även upp att det inte är nödvändigt för alla företag att skapa nära relationer på den industriella marknaden.

Kommer Jag in? Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i världspolitiken idag. internationella relationer samt den demokratiska freden. Även inhämtad data gällande handelssiffror används för att få en bild av hur handeln mellan Kina och USA ser ut idag, samt hur den tidigare sett ut.