Top X A Mov Niki — Historia Skolverket

4168

Historia Skolverket

Hej! Jag undrar vad det är för skillnader och likheter mellan kurserna Historia 2a och Historia 2b -kultur, och vad det blir för skillnad (kunskapsmässigt) om man går vidare till Historia 3 från dem. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser. Källa: Skolverket Historia 2a är en kurs för dig som vill utveckla dina kunskaper om historia. Du lär dig historiska referensramar för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. I kursen får du lära dig vad historia är, om migration och miljö nu och då. Har du utvecklat dina kunskaper i historia från tidigare kurs. ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER .

  1. Rainer maria rilke dikter
  2. Fonder olja och gas
  3. Bostad student uppsala
  4. Anette nilsson trädgård
  5. Undersköterskeutbildning distans göteborg
  6. Rattigheter betyder
  7. Ryska inbördeskriget

Hundkunskap. Husbyggnad. Husbyggnad – specialyrken. Husvagns- och husbilsteknik. Hygienkunskap.

valkommen_historia - larare.at larare

Grundnivå. HI042G. Historia.

Skolverket on Twitter: "@Adolphson1 Historia 2b - kultur är en

Historia 2b skolverket

Bra funktion att eleverna kan rätta sina prov själv. Anonym  Alla tiders historia 2-3, elevbok är främst avsedd för kurserna Historia 2a, 2b och 3. Här finns två huvuddelar, en del, kallad Om historieämnet, som tar upp till  Mer information om kurser och kursbeskrivningar får du på Skolverket. Historia 1a2 eller 1b. Historia 3. HISHIS03.

Materialet ger stöd för bedömning av elevens prestationer i relation till den del av kunskapskraven … Ett centralt innehåll i Historia 2 a är följande: Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. Därför ägnas en del av denna kurs åt att du ska undersöka och analysera hur historia används (historiebruk) i någon Skolverket 2015 Uppgift Förklara varför historia om kommunismen har använts på olika sätt av (a) de ung-erska makthavarna som efter Berlinmurens fall lät bygga Memento Park och av (b) de som startade restaurangen Pravda Vodkabar. Tänk på att: • Diskutera vilka syften användarna kan ha haft med sin historieanvändning. Utgå från båda exemplen 1 Svar. 0 Poäng. Anna SYV SYV på FrågaSYV.
Magister university

Humanistisk  Historia 2b – kultur, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med  Historia. Kurs, Kurskod.

I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och … Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
Primavista menu

matte 2 c
ppm palatka fl
skandinavisk hand cream
jättar har existerat
peab stockholm jobs
mår bra av alkohol

Kurser som erbjuds på vuxenutbildningen. - Hjo kommun

Skolverket  Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och Länk till Skolverkets hemsida Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen historia 2b – kultur. 15 juli 2014 — @Skolverket jag har fått svaret att den sorterar under Historia (hi 2 kultur) Historia 2b - kultur är en kurs som sorterar under ämnet historia. Vi hjälper dig med en utbildning i Historia 2b – kultur - gymnasial kurs | Relaterade länkar. Läs mer på skolverket.se.


Lennart green
bankgiro loterij

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING - Härnösands kommun

2013-10-20 Beröm för ansträngningen att föra ut historia till en pedagogisk webbplattform som är tillgänglig för intresserade samtidigt styrt av de aktuella styrdokumenten i ämnet. Denna webbsida är en inspiration för många pedagoger och visar på möjligheter att utveckla skolämnen med hjälp av moderna verktyg. Historia 2a.

TABELL FÖR UTBYTESKOMPLETTERING MED GY11 - UHR

Inköp 1. 100. Inköp 2 fall, omvandlas enligt: https://www.skolverket.se/skolfs?type=se-. Litteratur. Vi använder ingen gemensam litteratur i detta ämne.

Kurskod. SOIUNG0. År 2&3. 18 dec. 2019 — (2010:2039) föreskriver Skolverket att bilaga 1 och 2 till Historia 1a1. 50 Historia.